Van an toàn

  22/10/2016

Là những cơ cấu không thể thiếu trên mỗi thiết bị áp lực, van an toàn cần được cân chỉnh trong các trường hợp: Trước khi đưa thiết bị vào hoạt động; Trong quá trình hoạt động của thiết bị theo quy định của quy trình bảo dưỡng; Khi thiết bị được kiểm đinh.