Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP

ĐỊA CHỈ: 54/102 TRƯỜNG CHINH – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
SỐ ĐIỆN THOẠI: (043) 7930949/57 ext 101,102 FAX: (043) 7930950 EMAIL: KIEMDINHNN@GMAIL.COM
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM
ĐỊA CHỈ: 12 PHÙNG KHẮC KHOAN-QUẬN 1-TP HỒ CHÍ MINH
SỐ ĐIỆN THOẠI: (083) 8237384 FAX: (08) 38256799
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
ĐỊA CHỈ: 112 Ỷ LAN- TP QUY NHƠN- BÌNH ĐỊNH
SỐ ĐIỆN THOẠI: (056) 3822924 FAX: (056) 3822924
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
ĐỊA CHỈ: 01 CHU VĂN AN- TP LONG XUYÊN- AN GIANG
SỐ ĐIỆN THOẠI: (076) 3940923 FAX: (076) 3940923
THƯỜNG TRỰC BẮC TRUNG BỘ-: KCN LỄ MÔN - THANH HÓA
SỐ ĐIỆN THOẠI: (037) 3913955 FAX: (037) 3913955

Liên hệ