Kiểm tra an toàn điện và chống sét

  22/10/2016

Tai nạn về điện là một trong những nguyên nhân gây chết người hàng đầu trong tai nạn lao động và hoạt động dân dụng. Do đó, việc thiết kế và kiểm tra định kỳ hệ thống điện là cực kỳ quan trọng.

Kiểm tra thử nghiệm không phá hủy

  22/10/2016

Các dịch vụ Kiểm tra không phá hủy (Non destructive test – NDT) do Trung tâm kiểm định KTAT máy, thiết bị nông nghiệp cung cấp cho phép kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của kim loại và các mối hàn khi chế tạo cũng như sau một thời gian sử dụng.

Hoạt động huấn luyện an toàn

  16/10/2016

Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.