Tài liệu tham khảo : Quy trình lắp đặt trạm GAS

  22/10/2016

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT TRẠM GAS

1. Khảo sát địa hình trạm GAS
   1.1. Mặt bằng đặt các thiết bị (Bồn GAS (LPG)….) 
   1.2. Định vị điểm nhận khí (đầu bích nối ống nhận khí) 

   1.3. Đường vận chuyển xe bồn

   1.4. Hệ thống điện, nước, chống sét, tiếp đất, điện cao thế

   1.5. Cung cấp mặt bằng tổng thể

2. Cung cấp thiết kế sơ bộ   

    Bản vẽ mặt bằng vị trí lắp đặt, tường bao che và nền móng trạm gas

3. Dự kiến tiến độ thực hiện

    Tiến độ xây dựng, lắp đặt, kiểm định và các thủ tục pháp lý cần thiết

4. Lắp đặt đường ống dẫn khí từ trạm đến thiết bị dùng khí
   - Lắp đặt đường ống
   - Thử áp lực
   - Cung cấp hồ sơ kiểm định đường ống

5. Xây dựng mặt bằng trạm Gas
   - Xây tường rào (tường gạch 200mm cao 2500mm)
   - Đổ bê tông nền (chịu tải trọng xe 40 tấn)
   - Cung cấp hệ thống nước (Ø27 pvc)
   - Cung cấp hệ thống điện (10kw)

6. Cung cấp hồ sơ hoàn chỉnh
   - Bản vẽ trạm Gas
   - Quy trình phối hợp vận hành

7. Lắp đặt trạm Gas
  - Gia công và lắp đặt 
  - Thử áp lực

8. Chạy thử
   Cấp khí đến thiết bị dùng khí của khách hàng

9. Nghiệm thu và bàn giao
    Biên bản kiểm tra và nghiệm thu

 

CÁC NGUYÊN TẮC HỆ THỐNG KHÍ BẢO TRÌ

- Hệ thống khí phải được duy trì với các tiêu chuẩn an toàn.

- Hệ thống khí cần được kiểm tra và thay thế định kỳ.

- Hệ thống Kiểm tra khí ít nhất một lần mỗi 12 tháng.

- Không lưu trữ các  khí hóa lỏng (LPG) vượt quá số lượng cho phép.

Tin tức mới Xem tất cả