Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp

Đơn vị hàng đầu về Kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn, hợp chuẩn hợp quy hàng hóa nhóm 2.

     Là 1 đơn vị hành chính sự nghiệp được thành lập năm 1998 theo Quyết định số 53/1998-QĐ-BNN/TCCB của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

     Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp có chức năng kiểm định, huấn luyện, hợp chuẩn hợp quy, chứng nhận, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật an toàn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật.

    Sau nhiều năm phấn đấu và phát triển hiện tại Trung tâm đã có sự phát triển vượt bậc trở thành 1 trong những đơn vị hàng đầu về lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động. Hiện tại Trung tâm đã có các văn phòng đại diện tại 3 miền cả nước, được trang bị máy móc hiện đại, các kiểm định viên được đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm.

     Dù còn nhiều khó khăn trong thời gian tới nhưng Trung tâm kiểm định KTAT máy, thiết bị Nông nghiệp vẫn lấy mục tiêu ” Đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và người lao động” chứ không chạy theo mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Phấn đấu đưa Trung tâm trở thành đơn vị số 1 về lĩnh vực kiểm định an toàn, huẩn luyện an toàn, hợp chuẩn hợp quy, tư vấn kỹ thuật của cả nước.

Clef two-factor authentication