Chứng nhận hợp quy Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai

  04/10/2016

Quy định thống nhất cách thức thực hiện quá trình chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Phòng Chứng nhận sản phẩm - Trung tâm kiểm định KTAT máy, thiết bị nông nghiệp (gọi tắt là RST).

Thủ tục kiểm tra

  02/10/2016

Dưới đây là thủ tục để đăng ký và thực hiện kiểm tra áp dụng cho hình thức kiểm tra toàn bộ lô hàng tại bến đến.

Văn bản pháp luật

  02/10/2016

Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

Kiểm định an toàn

  28/09/2016

Theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ, các thiết bị: nồi hơi, bình áp lực, thiết bị nâng, thang máy phải được kiểm tra chất lượng trước khi nhập .

Giới thiệu

  07/09/2016

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp là đơn vị hành chính sự nghiệp được Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập theo Quyết định số 53/1998-QĐ-BNN/TCCB ngày 11/04/1998.