Thủ tục kiểm tra

  02/10/2016

Dưới đây là thủ tục để đăng ký và thực hiện kiểm tra áp dụng cho hình thức kiểm tra toàn bộ lô hàng tại bến đến. Đối với các hình thức kiểm tra khác (kiểm tra mẫu hàng tại bến đến, kiểm tra tại bến đi) xin tham khảo quy định tại Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động TBXH.

Bước 1: Đăng ký kiểm tra

1. Tải mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, lập thành 3 bản, nộp cho Bộ phận đăng ký cùng với các hồ sơ sau:

- Hợp đồng nhập khẩu (Contract).
- Bản liệt kê hàng hóa (Packing List).
- Hóa đơn (Invoice).
- Vận đơn (B/L).
- Các chứng thư chất lượng.
- 
Bản giới thiệu, thuyết minh, các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu của tiêu chuẩn kiểm tra.

Ghi chú: Để tiết kiệm thời gian, quí khách hàng có thể điền mẫu giấy đăng ký kiểm tra và email về cho bộ phận đăng ký (địa chỉ email: kiemdinhnn@gmail.com) để thực hiện các công việc chuẩn bị trước khi khách hàng đến làm thủ tục đăng ký.

Có thể liên hệ với Bộ phận đăng ký tại một trong ba địa chỉ sau:

Trụ sở TRUNG TÂM: 54/102 đường Trường Chinh- Quận Đống Đa- Tp Hà Nội
ĐT: (04). 3793 0949/50  ext106,107               Fax: (04). 3793 0950

  • VP Đại Diện Phía Nam : 12 Phùng Khắc Khoan- Quận 1- Tp. Hồ Chí Minh
    ĐT/Fax: (08) 3823 7384  /  (08) 38256799
  • VP Đại Diện Miền Trung & Tây Nguyên : 112 Ỷ Lan-  Tp. Quy Nhơn- Bình Định
    ĐT/Fax: (05) 6382 2924
  • VP Đại Diện Đồng bằng sông Cửu Long : 01 Chu Văn An- Tp. Long Xuyên- An Giang
    ĐT/Fax: (07) 6394 0923

2. Thực hiện đóng phí kiểm tra theo mức phí quy định.

3. Nhận lại giấy "Thông báo lô hàng đủ thủ tục về quy định đối với hàng hóa nhập khẩu" theo mẫu quy định tại Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ lao động TBXH, cùng với Giấy đăng ký kiểm tra có ghi rõ tên bộ phận sẽ thực hiện kiểm tra kỹ thuật cùng số điện thoại và tên của người phụ trách.

4. Liên hệ với Hải quan để làm các thủ tục theo quy định.

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

1. Thông báo cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật sau khi hàng đã sẵn sàng tại địa điểm kiểm tra để thống nhất kế hoạch kiểm tra.

2. Tổ chức cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra tại địa điểm kiểm tra.

Bước 3: Nhận kết quả kiểm tra

Sau khi có kết quả kiểm tra, bộ phận đăng ký của Trung tâm sẽ trực tiếp liên hệ với Doanh nghiệp theo tên, số điện thoại nêu trên Giấy đăng ký để bàn giao cho doanh nghiệp "Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu" do Trung tâm ban hành theo kết quả kiểm tra của Bộ phận kiểm tra kỹ thuật.

Tin tức mới Xem tất cả

Văn bản pháp luật

Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.