Hoạt động huấn luyện an toàn

  16/10/2016

    Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Pháp luật lao động yêu cầu người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động theo quy định tại Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động”. Bao gồm:

  - Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  - Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 - Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn,vệ sinh lao động.

 - Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm trên.

 - Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

 - Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên.

Các chương trình huấn luyện an toàn :

  • An toàn vệ sinh lao động cho các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 (theo Chương trình khung quy định tại  44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).
  • An toàn vận hành nồi hơi.
  • An toàn Bình Áp lực.
  • Bảo vệ cơ cấu truyền động.
  • An toàn điện.
  • An toàn Hệ thống lạnh.
  • An toàn trong Hàn điện - Hàn hơi.
  • An toàn khi làm việc với hóa chất.
  • An toàn trong vận hành Thiết bị nâng.

Tin tức mới Xem tất cả