Văn bản pháp luật về chứng nhận hợp quy

  05/10/2016

     Quyết định 277/QĐ-ATLĐ (30/07/2015) chỉ định Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp là tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm,hàng hóa thuộc  trách nhiệm quản lý của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội. Phạm vi chứng nhận : Nồi hơi, Bình chịu áp lực, Thiết bị nâng, Thang máy điện.

     Giấy chứng nhận 979/TĐC-HCHQ (08/06/2015) của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp đăng ký lĩnh vực chức nhận sản phẩm hàng hóa theo phương thức 1,7,8 ( chi tiết theo phụ lục kèm theo giấy chứng nhận )

STT

Tên sản phẩm hàng hóa

1

Nồi hơi và nồi đun nước nóng

2

Thiết bị chiu áp lực

3

Thiết bị nâng

4

Thang máy điện

5

Pa Lăng điện

6

Chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

7

Trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

 

 

Tin tức mới Xem tất cả

Chứng nhận hợp quy Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai

Quy định thống nhất cách thức thực hiện quá trình chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Phòng Chứng nhận sản phẩm - Trung tâm kiểm định KTAT máy, thiết bị nông nghiệp (gọi tắt là RST).