Thứ trưởng BNN&PTNT Trần Thanh Nam làm việc với trung tâm.

  26/05/2017

Ngày 15 /5/2017 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam đã có buổi làm việc với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác sau khi chuyển giao sang Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn.

           

Sau khi nghe Giám đốc trung tâm báo cáo về kết quả công tác năm 2016, kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017,  một số đề xuất và kiến nghị của trung tâm. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng và các thành viên trong đoàn đánh giá cao những kết quả mà trung tâm đã đạt được trong những năm qua. Thứ trưởng chỉ đạo Trung tâm cần tập trung thực hiện năm 2017 :

  • Trung tâm tham mưu cho Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn để báo cáo Bộ nông nghiệp về thực trạng công tác đảm bảo anh toàn lao động, vệ sinh lao động  trong lĩnh vực cơ giới hóa và chế biến nông sản.
  • Hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của trung tâm phù hợp với Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nông nghiệp & PTNT .
  • Tăng cường liên kết, hợp tác với các đối tác quốc tế và các Bộ ngành chức năng để nâng cao năng lực kiểm định, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật an toàn, dịch vụ đánh giá sự phù hợp về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
  • Nghiên cứu xây dựng đề án nâng cao năng lực của trung tâm trong thời gian tới.