An toàn làm vệc với hóa chất

  16/10/2016
 

Nội dung

Yêu cầu cần đạt

1

Giới thiệu chung về công tác an toàn lao động:

 

1.1

 Mục đích, ý nghĩa của công tác

an toàn lao động

Làm cho người học hiểu được:
- Mục đích của công tác ATLĐ là đảm bảo an toàn thân thể, loại trừ hoặc hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro có thể gây ra tai nạn, chấn thương cho chính người lao động.
- Ý nghĩa của công tác ATLĐ nhìn dưới góc độ hình sự, dân sự, kinh tế, xã hội

1.2

Quyền và nghĩa vụ của NLĐ trong việc
chấp hành quy định về an toàn lao động.
Các chính sách, chế độ về bảo hộ lao động
đối với NLĐ

Làm cho người học nắm được quyền và nghĩa vụ của NLĐ và của người sử dụng lao động, của tổ chức công đoàn trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động nêu trong các văn bản hiện hành của nhà nước về bảo hộ lao động.

1.3

Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn:
- Nguyên lý chung

Làm cho người học hiểu được:
- Các khái niệm cơ bản về: sự an toàn, yếu tố nguy hiểm, mức độ rủi ro, sự cố, tai nạn lao động.
- Các nguyên nhân căn bản gây nên sự cố và TNLĐ (tình trạng thiết bị, điều kiện làm việc, nguyên nhân chủ quan xuất phát từ nhận thức, trình độ, sức khỏe của NLĐ)

2

Một số khái niệm cơ bản:

 

2.1

Giới thiệu:

Giới thiệu cho người học những nguy cơ từ hóa chất và ý nghĩa quan trọng của việc kiểm soát vòng đời của hóa chất đối với công tác an toàn.

2.2

An toàn khi làm việc với hóa chất:

Làm cho người học nhận thức được:
+ Hóa chất đi vào cơ thể như thế nào.
+ Cách hóa chất tác động lên cơ thể người.
+ Các khái niệm hay dùng trong đánh giá độc tính
+ Các nhóm độc chất phổ biến.
+ Biện pháp quản lý hạn chế tác hại của hóa chất

2.3

Các biện pháp Nhận diện – Phân loại
– Ghi nhãn.

Giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc nhận dạng , phân loại và ghi nhãn và nắm được các khái niệm:
+ Bảng thông tin an toàn hóa chất ( MSDS )
+ Hệ thống nhận diện hóa chất, số CAS, UN
+ Qui cách nhãn: biểu tượng cảnh báo, mã rủi ro (risk phrases), mã an toàn (safety phrases )

2.4

An toàn khi vận chuyển và tàng trữ
hóa chất:

Làm cho người học hiểu được qui cách phân loại và nhóm đóng gói khi vận chuyển và các yêu cầu căn bản cho kho chứa, tồn trữ.

3

Nguyên lý kỹ thuật trong hạn chế
tác hại của hóa chất.

Giúp cho học viên nắm được:
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hấp thụ hóa chất
+ Các biện pháp công nghệ, kỹ thuật để ngăn ngừa tác động của hóa chất: thay thế, cách ly, thông gió …
+ Việc sử dụng phương tiên bảo vệ cá nhân:
- Khi nào cần sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.
- Loại phương tiện bảo vệ cá nhân nào cần sử dụng
- Phương pháp đeo, mặc, cởi bỏ, điều chỉnh phương tiện bảo vệ cá nhân
- Giới hạn bảo vệ của phương tiện bảo vệ cá nhân
- Phương pháp bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân

4

Các biện pháp xử lý sự cố liên quan đến
hóa chất

Làm cho người học nắm được các bước xử lý cơ bản khi xảy ra sự cố hay tai nạn:
+ Phương pháp nhận thức tình huống và loại bỏ nguy hiểm.
+ Nguyên tắc bảo vệ / sơ cứu người bị nạn
+ Kế hoạch sơ tán
+ Khắc phục sự cố rò rỉ
+ Đặc điểm của việc chữa cháy hóa chất
Lưu ý: Cần thông báo rõ với doanh nghiệp và người học về việc Nội dung khóa học không bao gồm việc huấn luyện sơ cấp cứu.

5

Kiểm tra cuối khóa

Theo hình thức trắc nghiệm.

 

Tin tức mới Xem tất cả